onlinetoborzás.hu

G-art Média Kft. – Adatkezelési tájékoztató

[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” background_size=”initial”][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][et_pb_text _builder_version=”3.17.2″]

Adatkezelési tájékoztató

G-art Média Kft

 Általános rendelkezések

 Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor A G-art Média Kft. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A tájékoztató célja, hogy biztosítsa a személyes adataikat önként a a G-art Média Kft. -vel megosztó Érintetteket, hogy a G-art Média Kft. mindent megtesz, annak  érdekében, hogy a rábízott adatokat 

 • a célnak megfelelően, 
 • jogszerűen,
 • az adatbiztonságot szem előtt tartva, 
 • a jogosulatlan adatkezelést megakadályozva kezelje.

 

Online Toborzás üzletág Adatkezelési tájékoztatója

 

 • Az onlinetoborzas.hu weboldalon Ajánlatot kérő közép- és nagyvállalati munkatársak személyes adatainak vonatkozásában történő adatkezelés 

I./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre

Az Online toborzási szolgáltatással kapcsolatban kezelt Adatbázis forrásai a következők:

 1. az Onlinetoborzas.hu weboldalon ajánlatot kérő Személyek adatai. 

A Tulajdonos kérésének megfelelően a lehető legkevesebb adatot kérjük be azoktól, akik szeretnének az onlinetoborzas.hu weboldalon cégük/munkáltatójuk képviseletében eljárva egyedi ajánlatot kérni. 

Ennek megfelelően a kezelt személyes adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. HR és egyéb rendezvényeken a G-art Média Kft. Ügyvezetője (Nagy Gábor) vagy munkatársai által személyesen megismert, Érintettektől kapcsolatfelvétel okán kapott névjegykártyák tulajdonosainak adatai. A névjegykártyákból Google címtárba felvitt, és  ott biztonsággal kezelt adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. Partneri ajánlásokból e-mail megkereséssel kapcsolatfelvételt kezdeményező Személyek adatai. A kezelt adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. Korábbi üzleti kapcsolat során szerződéses jogviszony létrejöttekor a Megbízók által kapcsolattartásra megjelölt személyek adatainak köre.

Név

e-mail cím

Telefonszám

 

 

A G-art Média Kft. ügyfelei az online toborzás szolgáltatás tekintetében jogi személyek. 

A jogi személyekkel kapcsolatos ügyletek azonban természetes személyek adatait is érintik. 

A fent felsorolt esetek döntő többségében az ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező Érintettek – Kapcsolattartóként működnek közre az ajánlatkérés, szerződéselőkészítés során.

Jellemző ugyanakkor, hogy az Érintettek nem az aláíró felek, a Szerződéses jogviszony létrejöttéhez közvetlenül nem kapcsolódnak.

 

I/2. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

Az adatkezelés  célja, hogy a G-art Média Kft. online toborzási szolgáltatása iránt érdeklődő, és ezt tevőlegesen -ajánlatkérés, névjegykártya átadás, e-mail megkeresés- is megerősítő Érintettekkel mind a G-art Média Kft., mind az Érintettek számára kedvező kimenetelt ígérő együttműködéssel kapcsolatos ajánlatadás; tájékoztatás; szerződés előkészítés; és szerződés teljesítés megvalósuljon.

 

Az Érintett által megadott adatok nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. Ugyanakkor az Érintett által képviselt Vállalatnak és magának az Érintettnek is komoly segítséget nyújthat Vállalata munkaerőproblémáinak megoldásában a G-art Média Kft. által felkínált  online toborzási szolgáltatás. 

Éppen ezért az Érintettek részéről önként a G-art Média Kft. rendelkezésére bocsátott adatok korai törlésével a két fél között létrejövő üzleti kapcsolat lehetőségét lehetetlenítenénk el.

 

Érdekmérlegelési Vizsgálat lefolytatásával a G-art Média Kft. és az Érintettek által képviselt Vállalatok érdekeinek összevetése során arra az álláspontra jutottunk, hogy a Vállalati Vezetőktől, HR vezetőktől és HR-es munkatársaktól tudomásunkra jutott személyes adatok kezelése nélkül mindkét -az üzleti kapcsolat létrejöttében érdekelt- fél hátrányos helyzetbe kerülne. 

Mind a G-art Média Kft.-nek mind az Érintetteknek lényeges és egyértelmű érdeke, hogy  a megfelelő biztonsági intézkedések mellett az Adatkezelő az Érintettek által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat továbbra is kezelje, szolgáltatásáról és az együttműködés lehetőségeiről tájékoztatást nyújtson. 

Az Érdekmérlegelési Vizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy a G-art Média Kft. által személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapuló adatkezelésnek tekinthető.

 

I/3. Az adatkezelés időtartama Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.

 

Ha az Ajánlatkérő tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

 

 

 

I/4. Adatbiztonság, alkalmazott cookiek

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive –  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még egyértelműbbé.

 

Honlapunk magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében sütiket használunk. 

A sütiket önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak.

 • A rendszer cookiek alkalmazásának célja, hogy Ön zökkenőmentesen böngészhessen,  érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart. 
 • Google Analytics cookiek alkalmazásának célja, hogy a honlapunk látogatói forgalmáról tájékoztasson minket (pl. napi látogatások). Az automatikusan rögzített IP címeket 24 hónapig tárolja. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. 

 

I/5. Adattovábbítás

 

A Kűlső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják;
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak;
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják;.
 • Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket.

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41 
 • az ügyfélkezelő rendszert biztosító MiniCRM  Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Adószám: 23982273-2-42
 • projekt menedzsment rendszert biztosító Trello, Inc. 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006 USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, 
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics 

I/6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak.

Nem célunk a honlapunk látogatóinak beazonosítása ezért ne végzünk profilozást.

 

I/7. Az Ajánlatkérő űrlapon a személyes adatok megadása nem kötelező

Az Ajánlatkérő űrlap úgy  is kitölthető, hogy az Ajánlatkérő nem adja meg teljes nevét, valamint személyére következtethető e-mail cím helyett céges e-mail címet; magán telefonszám helyett pedig céges telefonszámot közöl.

 

 

I/8. Az Érintett jogai

 

 • Az átláható tájékoztatás joga: 

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.

 • Hozzáférés joga:

Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani. 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.

 • Az elfeledéshez való jog: 

Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.

 • Információs önrendelkezéshez való jog:

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni!

 • Bírósághoz fordulás joga:

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 • Panasztevés joga:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

II. A G-art Média Kft.-t Online Toborzással megbízó  közép- és nagyvállalatok Kapcsolattartóként megjelölt munkatársainak személyes adatai vonatkozásában történő adatkezelés 

 

II./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre

 

A G-art Média Kft-t Vállalkozási szerződés keretein belül megbízó Vállalatok a gördülékeny együttműködés elősegítése érdekében egy -esetenként több – kapcsolattartó személy adatait is közlik az alábbiak szerint: 

Név

e-mail cím

Telefonszám

Jellemző ugyanakkor, hogy az Érintettek nem az aláíró felek, a Szerződéses jogviszony létrejöttéhez közvetlenül nem kapcsolódnak.

 

II/2. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

Az adatkezelés  célja, a folyamatos kapcsolat fenntartása a Megbízó Kapcsolattartójával annak érdekében, hogy visszajelzései alapján az Online Toborzási szolgáltatás a legmagasabb színvonalon működjön. 

 

Az Érintett Kapcsolattartók adatai nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.

 

II/3. Az adatkezelés időtartama 

Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.

 

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/4. Adatbiztonság

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive –  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még egyértelműbbé.

 

II/5. Adattovábbítás

 

A külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják;
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak;
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják;
 • Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket.

A G-art Média Kft. a Kapcsolattartó személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41 
 • az ügyfélkezelő rendszert biztosító MiniCRM  Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Adószám: 23982273-2-42
 • projekt menedzsment rendszert biztosító Trello, Inc. 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006 USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, 
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics 

II/6. Automatizált döntéshozatal 

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak.

 

 

II/7. A Szerződésben, vagy az együttműködés indítása során a személyes adatok megadása nem kötelező

Nem szükséges, hogy akár a Megbízó, akár maga a Kapcsolattartó megadja teljes nevét, valamint személyére következtethető e-mail cím helyett céges e-mail címet; magán telefonszám helyett pedig céges telefonszámot is közölhet a Szerződésben.

 

 

II/8. Az Érintett jogai

 

 • Az átláható tájékoztatás joga: 

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.

 • Hozzáférés joga:

Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani. 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.

 • Az elfeledéshez való jog: 

Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.

 • Információs önrendelkezéshez való jog:

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni!

 • Bírósághoz fordulás joga:

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 • Panasztevés joga:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

 

 

 

 

 

III. A G-art Média Kft.-t Online Toborzással megbízó  közép- és nagy vállalatok álláshirdetéseire önként jelentkező személyek adatainak feldolgozása

Az Online Toborzási kampány során a két Fél között létrejött Vállalkozási szerződésnek megfelelően a Megbízó Adatkezelői, a G-art Média Kft. Adatfeldolgozói minőségben kezeli a jelentkezők adatait. Megbízó határozza meg az adatkezelés célját, idejét, az adatokkal kapcsolatos érdemi döntéseket. A G-art Média Kft. a hatályos jogszabályi előírásokat: Info tv; Európai Unió Adatvédelmi rendelete (GDPR) betartva a Megbízó nevében elvégzi az álláshirdetésre jelentkezők adatainak gyűjtését, a megfelelő technikai háttér biztosításával.

Az együttműködés során a személyes adatokat egymástól függetlenül, a maguk minőségében rájuk háruló felelősséggel Felek saját adatvédelmi eljárásrendjük szerint kezelik. 

Megbízó gondoskodik az Adatkezelési tájékoztató honlapján történő elhelyezéséről, a G-art Média Kft. gondoskodik a Megbízó Adatkezelési tájékoztatójának a jelentkezési űrlapba történő beágyazásáról. 

A G-art Média Kft. szavatolja, hogy a hirdetésre jelentkezőknek a semmilyen módon üzenetet nem küld és a jelentkezőkkel a kapcsolatot fel nem veszi.

A G-art Média Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy: 

 • Az álláshirdetésekre önként jelentkező természetes személyek adatait az Info tv. és a GDPR előírásának megfelelően, az adatkezelési célt szem előtt tartva, tisztességesen és törvényesen gyűjti az Adatkezelő nevében.
 • A jelentkezők adatait a kizárólag a toborzás lezárásáig tárolja. A szerződésben foglalt garancia teljesítését követően emlékezteti a Megbízót arra, hogy importálja a jelentkezők adatait – mivel azok kizárólag a Megbízó tulajdonát képezik-, ezt követően törli a személyes adatokat.
 • A toborzási kampány során kivitelezői az adatokat kizárólag a szerverén, digitális formában, felhasználó név és jelszó engedéllyel érhetik el, azokról sem letöltést, sem nyomtatást nem végezhetnek. 
 • A G-art Média Kft. komplex szolgáltatásnyújtása során az alábbi Adatfeldolgozókkal működik együtt:
 1. Facebook Ireland Ltd. 4. Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland A Facebook hirdetéskezelő rendszer használata a felhasználók elérésére nyújt lehetőséget, a felhasználók által elfogadott feltételeknek megfelelően. Az Adatkezelő megbízásából történő hirdetések készítése során a kivitelező személyazonosításra nem alkalmas demográfiai adatok alapján készít célzott, a felhasználók érdeklődésének megfelelő hirdetések a hirdetési irányelvek betartásával. Az álláshirdetések kizárólag azokat a facebook felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a facebook számára felhasználhatóvá tették az adataikat. A facebook garantálja, hogy a szükséges szerződéses kötelezettségeket a GDPR-nek megfelelően módosította.
 2. LinkedIn Corporation 605 W Maude Ave; Sunnyvale, California 94085. Ezen a platformon jellemzően mérnöki, informatikai szakemberek részére készítünk célzott hirdetéseket a regisztrált felhasználók részére. Az álláshirdetések kizárólag azokat a felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a LinkedIn  számára felhasználhatóvá tették az adataikat.
 3. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA A Google Online Excel táblázat használatával a hirdetésekre önként jelentkező személyek által megadott  adatokat időbeli késedelem nélkül, már a jelentkezés pillanatában látja a Megbízó. Gmail levelezés, Google Drive.
 4. Simon László Erik. E.V. (5900 Orosháza, Huba u. 1/6.) -programozási, kivitelezési feladatok ellátása.
 5. Viacom Informatikai Kft. Budaörs, Ipartelep u. 13-15. – Szerverszolgáltató.

 

 

II. Online Marketing üzletág Adatkezelési tájékoztatója

 

I. A g-art.hu oldalon Online Marketinggel kapcsolatban ajánlatot vagy tájékoztatást kérő  kis- és közép vállalatok Kapcsolattartóként megjelölt munkatársainak személyes adatai vonatkozásában történő adatkezelés 

 I/1.Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre

 

Az Online marketing szolgáltatással kapcsolatban kezelt Adatbázis forrásai a következők:

 1. a g-art.hu weboldalon együttműködést kezdeményező kis- és középvállalatok vezetőinek vagy alkalmazottainak az űrlap kitöltése során Önként megadott Személyes adatai. 

A Tulajdonos kérésének megfelelően a lehető legkevesebb adatot kérjük be azoktól, akik szeretnének az g-art.hu weboldalon cégük/munkáltatójuk képviseletében eljárva tájékoztatást, valamint  egyedi ajánlatot kérni. 

Ennek megfelelően a kezelt személyes adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. Marketing koferenciákon, üzleti reggeliken és egyéb rendezvényeken a G-art Média Kft. Ügyvezetője (Nagy Gábor) vagy valamely munkatársa által személyesen megismert, Érintettektől kapcsolatfelvétel okán kapott névjegykártyák tulajdonosainak adatai. A névjegykártyákból Google címtárba felvitt, és  ott biztonsággal kezelt adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. Partneri ajánlásokból e-mail megkereséssel kapcsolatfelvételt kezdeményező Személyek adatai. 

A kezelt adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. Korábbi üzleti kapcsolat során szerződéses jogviszony létrejöttekor a Megbízók által kapcsolattartásra megjelölt személyek adatainak köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

A G-art Média Kft. ügyfelei az online marketing szolgáltatás tekintetében jogi személyek. 

A jogi személyekkel kapcsolatos ügyletek azonban természetes személyek adatait is érintik. 

A fent felsorolt esetek bizonyos részében az ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező Érintettek – Kapcsolattartóként működnek közre az ajánlatkérés, szerződéselőkészítés során.

Előfordul ugyanakkor, hogy az Érintettek nem az aláíró felek, a Szerződéses jogviszony létrejöttéhez közvetlenül nem kapcsolódnak.

I/2. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

Az adatkezelés  célja, hogy a G-art Média Kft. online marketing szolgáltatása iránt érdeklődő, és ezt tevőlegesen -ajánlatkérés, névjegykártya átadás, e-mail megkeresés- is megerősítő Érintettekkel mind a G-art Média Kft., mind az Érintettek számára kedvező kimenetelt ígérő együttműködéssel kapcsolatos ajánlatadás; tájékoztatás; szerződés előkészítés; és szerződés teljesítés megvalósuljon.

 

Az Érintett által megadott adatok nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. Ugyanakkor az Érintett által képviselt Cégnek és magának az Érintettnek is komoly segítséget nyújthat Cége hatékony marketingjének  kialakításában a G-art Média Kft. által felkínált online marketingi szolgáltatás. 

Éppen ezért az Érintettek részéről önként a G-art Média Kft. rendelkezésére bocsátott adatok korai törlésével a két fél között létrejövő üzleti kapcsolat lehetőségét lehetetlenítenénk el.

 

Érdekmérlegelési Vizsgálat lefolytatásával a G-art Média Kft. és az Érintettek által képviselt kis- és közép Vállalatok érdekeinek összevetése során arra az álláspontra jutottunk, hogy a Vállalati Vezetőktől, vagy azok alkalmazottaitól tudomásunkra jutott személyes adatok kezelése nélkül mindkét -az üzleti kapcsolat létrejöttében érdekelt- fél hátrányos helyzetbe kerülne. 

Mind a G-art Média Kft.-nek mind az Érintetteknek lényeges és egyértelmű érdeke, hogy  a megfelelő biztonsági intézkedések mellett az Adatkezelő az Érintettek által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat továbbra is kezelje, szolgáltatásáról és az együttműködés lehetőségeiről tájékoztatást nyújtson. 

Az Érdekmérlegelési Vizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy a G-art Média Kft. által személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapuló adatkezelésnek tekinthető.

I/3. Az adatkezelés időtartama Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.

 

Ha az Érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

 

I/4. Adatbiztonság, alkalmazott cookiek

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive –  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még egyértelműbbé.

 

Honlapunk magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében sütiket használunk. 

A sütiket önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak.

 • A rendszer cookiek alkalmazásának célja, hogy Ön zökkenőmentesen böngészhessen,  érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart. 
 • Google Analytics cookiek alkalmazásának célja, hogy a honlapunk látogatói forgalmáról tájékoztasson minket (pl. napi látogatások). Az automatikusan rögzített IP címeket 24 hónapig tárolja. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. 

I/5. Adattovábbítás

A Kűlső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják;
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak;
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják;.
 • Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket.

A G-art Média Kft. az Érintett Személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41
 • az ügyfélkezelő rendszert biztosító MiniCRM  Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Adószám: 23982273-2-42
 • projekt menedzsment rendszert biztosító Trello, Inc. 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006 USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, 
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics

I/6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak.

Nem célunk a honlapunk látogatóinak beazonosítása ezért ne végzünk profilozást.

 

I/7. Az Ajánlatkérő űrlapon a személyes adatok megadása nem kötelező

Az Ajánlatkérő űrlap úgy  is kitölthető, hogy az Ajánlatkérő nem adja meg teljes nevét, valamint személyére következtethető e-mail cím helyett céges e-mail címet; magán telefonszám helyett pedig céges telefonszámot közöl.

I/8. Az Érintett jogai

 

 • Az átláható tájékoztatás joga: 

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.

 • Hozzáférés joga:

Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani. 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.

 • Az elfeledéshez való jog: 

Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.

 • Információs önrendelkezéshez való jog:

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni!

 • Bírósághoz fordulás joga:

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 • Panasztevés joga:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

II. A G-art Média Kft.-t Online Marketinggel megbízó  kis- és közép vállalatok Kapcsolattartóként megjelölt munkatársainak személyes adatai vonatkozásában történő adatkezelés 

 

II./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre

 

A G-art Média Kft-t Vállalkozási szerződés keretein belül megbízó Vállalatok a gördülékeny együttműködés elősegítése érdekében egy- esetenként több – kapcsolattartó személy adatait is közlik az alábbiak szerint: 

Név

e-mail cím

Telefonszám

 

II/2. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

Az adatkezelés  célja, a folyamatos kapcsolat fenntartása a Megbízó Kapcsolattartójával annak érdekében, hogy visszajelzései alapján az Online Marketing szolgáltatás a legmagasabb színvonalon működjön. 

 

Az Érintett Kapcsolattartók adatai nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

 

II/3. Az adatkezelés időtartama 

Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.

 

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

 

 

II/4. Adatbiztonság

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive –  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még egyértelműbbé.

 

II/5. Adattovábbítás

 

A külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják;
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak;
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják;.
 • Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket.

A G-art Média Kft. a Kapcsolattartó személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41 
 • a könyvelést végző NBD Consulting Kft.3900 Szerencs, Kassa utca 10/2. adószám: 11587345-2-05
 • az ügyfélkezelő rendszert biztosító MiniCRM  Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Adószám: 23982273-2-42
 • projekt menedzsment rendszert biztosító Trello, Inc. 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006 USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, 
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics 

II/6. Automatizált döntéshozatal

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak.

 

 

 

II/7. A Szerződésben, vagy az együttműködés indítása során a személyes adatok megadása nem kötelező

Nem szükséges, hogy akár a Megbízó, akár maga a Kapcsolattartó megadja teljes nevét, valamint személyére következtethető e-mail cím helyett céges e-mail címet; magán telefonszám helyett pedig céges telefonszámot is közölhet a Szerződésben.

 

 

 

 

 

II/8. Az Érintett jogai

 

 • Az átláható tájékoztatás joga: 

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.

 • Hozzáférés joga:

Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani. 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.

 • Az elfeledéshez való jog: 

Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.

 • Információs önrendelkezéshez való jog:

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni!

 • Bírósághoz fordulás joga:

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 • Panasztevés joga:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

III. A G-art Média Kft.-t Online Marketinggel megbízó  kis- és közép vállalatok hirdetéseire önként jelentkező személyek adatai vonatkozásában történő adatfeldolgozás

 

A G-art Média Kft. az Online Marketing szolgáltatása során jellemzően online hirdetések tervezésével, kivitelezésével, támogatja Megbízói marketingjét. Amennyiben a Megbízó Jelentkezési űrlap készítését is kéri, azt a hatályos jogszabályi előírásokat betartva elkészíti.

 

Az Online Marketing kampány során a két Fél között létrejött Vállalkozási szerződésnek megfelelően a Megbízó Adatkezelői, a G-art Média Kft. Adatfeldolgozói minőségben kezeli a jelentkezők adatait. 

Megbízó határozza meg az adatkezelés célját, idejét, az adatokkal kapcsolatos érdemi döntéseket.

A G-art Média Kft. a hatályos jogszabályi előírásokat: Info tv; Európai Unió Adatvédelmi rendelete (GDPR) betartva a Megbízó nevében elvégzi a hirdetésekre jelentkező érdeklődők adatainak gyűjtését, a megfelelő technikai háttér biztosításával.

Az együttműködés során a személyes adatokat egymástól függetlenül, a maguk minőségében rájuk háruló felelősséggel Felek saját adatvédelmi eljárásrendjük szerint kezelik. 

A Megbízó gondoskodik az Adatkezelési tájékoztató honlapján történő elhelyezéséről, A G-art Média Kft. gondoskodik a Megbízó Adatkezelési tájékoztatójának a jelentkezési űrlapba történő beágyazásáról. 

A G-art Média Kft szavatolja, hogy a hirdetésre jelentkezőknek semmilyen üzenetet nem küld és a jelentkezőkkel a kapcsolatot fel nem veszi.

A G-art Média Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy: 

 • A hirdetésekre önként jelentkező természetes személyek adatait az Info tv. és a GDPR előírásának megfelelően, az adatkezelési célt szem előtt tartva, tisztességesen és törvényesen gyűjti az Adatkezelő nevében. A jelentkezők adatait a kizárólag a kampány lezárásáig tárolja. A teljesítést követően emlékezteti a Megbízót arra, hogy importálja a jelentkezők adatait – mivel azok kizárólag a Megbízó tulajdonát képezik-, ezt követően törli a személyes adatokat.
 • A marketing kampány során kivitelezői az adatokat kizárólag a szerverén, digitális formában, felhasználó név és jelszó engedéllyel érhetik el, azokról sem letöltést, sem nyomtatást nem végezhetnek.

 

 • A G-art Média Kft. komplex online marketing szolgáltatásnyújtása során az alábbi Adatfeldolgozókkal működik együtt:
 1. Facebook Ireland Ltd. 4. Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland A Facebook hirdetéskezelő rendszer használata a felhasználók elérésére nyújt lehetőséget, a felhasználók által elfogadott feltételeknek megfelelően. Az Adatkezelő megbízásából történő hirdetések készítése során a kivitelező személyazonosításra nem alkalmas demográfiai adatok alapján készít célzott, a felhasználók érdeklődésének megfelelő hirdetések a hirdetési irányelvek betartásával. A hirdetések kizárólag azokat a facebook felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a facebook számára felhasználhatóvá tették az adataikat. A facebook garantálja, hogy a szükséges szerződéses kötelezettségeket a GDPR-nek megfelelően módosította.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA A Google Online Excel táblázat használatával a hirdetésekre önként jelentkező személyek által megadott  adatokat időbeli késedelem nélkül, már a jelentkezés pillanatában látja a Megbízó. Gmail levelezés, Google Drive.
 3. Simon László Erik. E.V. (5900 Orosháza, Huba u. 1/6.) -programozási, kivitelezési feladatok ellátása.
 4. Viacom Informatikai Kft. Budaörs, Ipartelep u. 13-15. – Szerverszolgáltató.

 

III. Honlapkészítési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés a Kapcsolattartóként megjelölt munkatársak személyes adatainak vonatkozásában

II./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre

 

A G-art Média Kft-t 2018-tól már nem vállal honlapkészítéssel kapcsolatos új megbízásokat. 

Korábban jellemzően partneri ajánlásokból érkeztek megkeresések. 

Vállalkozási szerződés keretein belül a megbízó Vállalatok a gördülékeny együttműködés elősegítése érdekében egy – esetenként több – kapcsolattartó személy adatait is közölték az alábbiak szerint: 

Név

e-mail cím

Telefonszám

 

II/2. Az adatkezelés célja, jogalapja

 

Az adatkezelés  célja, a folyamatos kapcsolat fenntartása a Megbízó Kapcsolattartójával annak érdekében, hogy az elkészített honlapok tartalmának frissítése zökkenőmentes legyen. 

 

Az Érintett Kapcsolattartók adatai nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

 

II/3. Az adatkezelés időtartama 

Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.

 

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

 

 

II/4. Adatbiztonság

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive –  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még egyértelműbbé.

II/5. Adattovábbítás

 

A külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják;
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak;
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják;.
 • Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket.

A G-art Média Kft. a Kapcsolattartó személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41 
 • a könyvelést végző NBD Consulting Kft.3900 Szerencs, Kassa utca 10/2. adószám: 11587345-2-05.
 • az ügyfélkezelő rendszert biztosító MiniCRM  Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Adószám: 23982273-2-42
 • projekt menedzsment rendszert biztosító Trello, Inc. 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006 USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, 
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics 

II/6. Automatizált döntéshozatal 

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak.

 

II/7. Az Érintett jogai

 

 • Az átláható tájékoztatás joga: 

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.

 • Hozzáférés joga:

Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani. 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.

 • Az elfeledéshez való jog: 

Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.

 • Információs önrendelkezéshez való jog:

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni!

 • Bírósághoz fordulás joga:

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 • Panasztevés joga:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

Fogalmi meghatározások a 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
 4. – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 5. – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

 

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 
 • Európai Unió 2016/679 Adatvédelmi rendelete (GDPR)

 

 

1.sz. melléklet

 

Személyes adatok kezelése elleni tiltakozási kérelem

 

Az Európai Unió 2016/679 Adatvédelmi rendelete (GDPR) 12-23. cikkeiben foglaltak szerinti

jogommal élve tiltakozom a személyes adataim kezelése ellen.

 

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

e-mail cím, telefonszám

 

2.sz. melléklet

 

Személyes adatok törlése iránti kérelem

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti

jogommal élve kérem a személyes adataim törlését.

 

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

 

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

e-mail cím, telefonszám

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]