onlinetoborzás.hu

G-art Média Kft – Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

G-art Média Kft

Általános rendelkezések 3

Online Toborzás üzletág Adatkezelése 4

Az onlinetoborzas.hu weboldalon Ajánlatot kérő közép- és nagyvállalati munkatársak személyes adatainak vonatkozásában történő adatkezelés 4

I./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre 4

I/2. Az adatkezelés célja, jogalapja 5

I/3. Az adatkezelés időtartama 5

I/4. Adatbiztonság, alkalmazott cookiek 5

I/5. Adattovábbítás 6

I/6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 6

I/7. Az Ajánlatkérő űrlapon a személyes adatok megadása nem kötelező 6

I/8. Az Érintett jogai 7

 1. A G-art Média Kft.-t Online Toborzással megbízó  közép- és nagyvállalatok Kapcsolattartóként megjelölt munkatársainak személyes adatai vonatkozásában történő adatkezelés 8

II./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre 8

II/2. Az adatkezelés célja, jogalapja 8

II/3. Az adatkezelés időtartama 8

II/4. Adatbiztonság 9

II/5. Adattovábbítás 9

II/6. Automatizált döntéshozatal 9

II/7. A Szerződésben, vagy az együttműködés indítása során a személyes adatok megadása nem kötelező 10

II/8. Az Érintett jogai 10

III. A G-art Média Kft.-t Online Toborzással megbízó  közép- és nagy vállalatok álláshirdetéseire önként jelentkező személyek adatainak feldolgozása 11

 1. Online Marketing üzletág Adatkezelése 12
 2. A g-art.hu oldalon Online Marketinggel kapcsolatban ajánlatot vagy tájékoztatást kérő  kis- és közép vállalatok Kapcsolattartóként megjelölt munkatársainak személyes adatai vonatkozásában történő adatkezelés 12

I/1.Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre 12

I/2. Az adatkezelés célja, jogalapja 13

I/3. Az adatkezelés időtartama 13

I/4. Adatbiztonság, alkalmazott cookiek 13

I/5. Adattovábbítás 13

I/6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 14

I/7. Az Ajánlatkérő űrlapon a személyes adatok megadása nem kötelező 14

I/8. Az Érintett jogai 14

 1. A G-art Média Kft.-t Online Marketinggel megbízó  kis- és közép vállalatok Kapcsolattartóként megjelölt munkatársainak személyes adatai vonatkozásában történő adatkezelés 16

II./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre 16

II/2. Az adatkezelés célja, jogalapja 16

II/3. Az adatkezelés időtartama 16

II/4. Adatbiztonság 16

II/5. Adattovábbítás 17

II/6. Automatizált döntéshozatal 17

II/7. A Szerződésben, vagy az együttműködés indítása során a személyes adatok megadása nem kötelező 17

II/8. Az Érintett jogai 18

III. A G-art Média Kft.-t Online Marketinggel megbízó  kis- és közép vállalatok hirdetéseire önként jelentkező személyek adatai vonatkozásában történő adatfeldolgozás 19

III. Honlapkészítési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés a Kapcsolattartóként megjelölt munkatársak személyes adatainak vonatkozásában 20

II./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre 20

II/2. Az adatkezelés célja, jogalapja 20

II/3. Az adatkezelés időtartama 20

II/4. Adatbiztonság 20

II/5. Adattovábbítás 21

II/6. Automatizált döntéshozatal 21

II/7. Az Érintett jogai 21

Fogalmi meghatározások 23

Vonatkozó jogszabályok 24

Személyes adatok kezelése elleni tiltakozási kérelem 25

Személyes adatok törlése iránti kérelem 26

 Általános rendelkezések

 Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor A G-art Média Kft. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A tájékoztató célja, hogy biztosítsa a személyes adataikat önként a a G-art Média Kft. -vel megosztó Érintetteket, hogy a G-art Média Kft. mindent megtesz, annak  érdekében, hogy a rábízott adatokat 

 • a célnak megfelelően, 
 • jogszerűen,
 • az adatbiztonságot szem előtt tartva, 
 • a jogosulatlan adatkezelést megakadályozva kezelje.

 

 • Online Toborzás üzletág Adatkezelése

 

 • Az onlinetoborzas.hu weboldalon Ajánlatot kérő közép- és nagyvállalati munkatársak személyes adatainak vonatkozásában történő adatkezelés 

 

I./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre

Az Online toborzási szolgáltatással kapcsolatban kezelt Adatbázis forrásai a következők:

 1. az Onlinetoborzas.hu weboldalon ajánlatot kérő Személyek adatai. 

A Tulajdonos kérésének megfelelően a lehető legkevesebb adatot kérjük be azoktól, akik szeretnének az onlinetoborzas.hu weboldalon cégük/munkáltatójuk képviseletében eljárva egyedi ajánlatot kérni. 

Ennek megfelelően a kezelt személyes adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. HR és egyéb rendezvényeken a G-art Média Kft. Ügyvezetője (Nagy Gábor) vagy munkatársai által személyesen megismert, Érintettektől kapcsolatfelvétel okán kapott névjegykártyák tulajdonosainak adatai. A névjegykártyákból Google címtárba felvitt, és  ott biztonsággal kezelt adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. Partneri ajánlásokból e-mail megkereséssel kapcsolatfelvételt kezdeményező Személyek adatai. A kezelt adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. Korábbi üzleti kapcsolat során szerződéses jogviszony létrejöttekor a Megbízók által kapcsolattartásra megjelölt személyek adatainak köre.

Név

e-mail cím

Telefonszám

A G-art Média Kft. ügyfelei az online toborzás szolgáltatás tekintetében jogi személyek. 

A jogi személyekkel kapcsolatos ügyletek azonban természetes személyek adatait is érintik. 

A fent felsorolt esetek döntő többségében az ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező Érintettek – Kapcsolattartóként működnek közre az ajánlatkérés, szerződéselőkészítés során.

Jellemző ugyanakkor, hogy az Érintettek nem az aláíró felek, a Szerződéses jogviszony létrejöttéhez közvetlenül nem kapcsolódnak.

I/2. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés  célja, hogy a G-art Média Kft. online toborzási szolgáltatása iránt érdeklődő, és ezt tevőlegesen -ajánlatkérés, névjegykártya átadás, e-mail megkeresés- is megerősítő Érintettekkel mind a G-art Média Kft., mind az Érintettek számára kedvező kimenetelt ígérő együttműködéssel kapcsolatos ajánlatadás; tájékoztatás; szerződés előkészítés; és szerződés teljesítés megvalósuljon.

Az Érintett által megadott adatok nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. Ugyanakkor az Érintett által képviselt Vállalatnak és magának az Érintettnek is komoly segítséget nyújthat Vállalata munkaerőproblémáinak megoldásában a G-art Média Kft. által felkínált  online toborzási szolgáltatás. 

Éppen ezért az Érintettek részéről önként a G-art Média Kft. rendelkezésére bocsátott adatok korai törlésével a két fél között létrejövő üzleti kapcsolat lehetőségét lehetetlenítenénk el.

Érdekmérlegelési Vizsgálat lefolytatásával a G-art Média Kft. és az Érintettek által képviselt Vállalatok érdekeinek összevetése során arra az álláspontra jutottunk, hogy a Vállalati Vezetőktől, HR vezetőktől és HR-es munkatársaktól tudomásunkra jutott személyes adatok kezelése nélkül mindkét -az üzleti kapcsolat létrejöttében érdekelt- fél hátrányos helyzetbe kerülne. 

Mind a G-art Média Kft.-nek mind az Érintetteknek lényeges és egyértelmű érdeke, hogy  a megfelelő biztonsági intézkedések mellett az Adatkezelő az Érintettek által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat továbbra is kezelje, szolgáltatásáról és az együttműködés lehetőségeiről tájékoztatást nyújtson. 

Az Érdekmérlegelési Vizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy a G-art Média Kft. által személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapuló adatkezelésnek tekinthető.

I/3. Az adatkezelés időtartama Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.

Ha az Ajánlatkérő tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

I/4. Adatbiztonság, alkalmazott cookiek

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive –  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még egyértelműbbé.

Honlapunk magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében sütiket használunk. 

A sütiket önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak.

 • A rendszer cookiek alkalmazásának célja, hogy Ön zökkenőmentesen böngészhessen,  érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart. 
 • Google Analytics cookiek alkalmazásának célja, hogy a honlapunk látogatói forgalmáról tájékoztasson minket (pl. napi látogatások). Az automatikusan rögzített IP címeket 24 hónapig tárolja. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. 

I/5. Adattovábbítás

A Kűlső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják;
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak;
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják;.
 • Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket.

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41 
 • az ügyfélkezelő rendszert biztosító MiniCRM  Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Adószám: 23982273-2-42
 • projekt menedzsment rendszert biztosító Trello, Inc. 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006 USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, 
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics 

I/6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak.

Nem célunk a honlapunk látogatóinak beazonosítása ezért ne végzünk profilozást.

I/7. Az Ajánlatkérő űrlapon a személyes adatok megadása nem kötelező

Az Ajánlatkérő űrlap úgy  is kitölthető, hogy az Ajánlatkérő nem adja meg teljes nevét, valamint személyére következtethető e-mail cím helyett céges e-mail címet; magán telefonszám helyett pedig céges telefonszámot közöl.

I/8. Az Érintett jogai

 • Az átláható tájékoztatás joga: 

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.

 • Hozzáférés joga:

Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani. 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.

 • Az elfeledéshez való jog: 

Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.

 • Információs önrendelkezéshez való jog:

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni!

 • Bírósághoz fordulás joga:

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 • Panasztevés joga:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

II. A G-art Média Kft.-t Online Toborzással megbízó  közép- és nagyvállalatok Kapcsolattartóként megjelölt munkatársainak személyes adatai vonatkozásában történő adatkezelés 

II./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre

A G-art Média Kft-t Vállalkozási szerződés keretein belül megbízó Vállalatok a gördülékeny együttműködés elősegítése érdekében egy -esetenként több – kapcsolattartó személy adatait is közlik az alábbiak szerint: 

Név

e-mail cím

Telefonszám

Jellemző ugyanakkor, hogy az Érintettek nem az aláíró felek, a Szerződéses jogviszony létrejöttéhez közvetlenül nem kapcsolódnak.

II/2. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés  célja, a folyamatos kapcsolat fenntartása a Megbízó Kapcsolattartójával annak érdekében, hogy visszajelzései alapján az Online Toborzási szolgáltatás a legmagasabb színvonalon működjön. 

Az Érintett Kapcsolattartók adatai nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.

II/3. Az adatkezelés időtartama 

Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

II/4. Adatbiztonság

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive –  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még egyértelműbbé.

II/5. Adattovábbítás

A külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják;
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak;
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják;
 • Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket.

A G-art Média Kft. a Kapcsolattartó személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41 
 • az ügyfélkezelő rendszert biztosító MiniCRM  Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Adószám: 23982273-2-42
 • projekt menedzsment rendszert biztosító Trello, Inc. 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006 USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, 
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics 

II/6. Automatizált döntéshozatal 

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak.

II/7. A Szerződésben, vagy az együttműködés indítása során a személyes adatok megadása nem kötelező

Nem szükséges, hogy akár a Megbízó, akár maga a Kapcsolattartó megadja teljes nevét, valamint személyére következtethető e-mail cím helyett céges e-mail címet; magán telefonszám helyett pedig céges telefonszámot is közölhet a Szerződésben.

II/8. Az Érintett jogai

 • Az átláható tájékoztatás joga: 

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.

 • Hozzáférés joga:

Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani. 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.

 • Az elfeledéshez való jog: 

Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.

 • Információs önrendelkezéshez való jog:

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni!

 • Bírósághoz fordulás joga:

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 • Panasztevés joga:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

III. A G-art Média Kft.-t Online Toborzással megbízó  közép- és nagy vállalatok álláshirdetéseire önként jelentkező személyek adatainak feldolgozása

Az Online Toborzási kampány során a két Fél között létrejött Vállalkozási szerződésnek megfelelően a Megbízó Adatkezelői, a G-art Média Kft. Adatfeldolgozói minőségben kezeli a jelentkezők adatait. Megbízó határozza meg az adatkezelés célját, idejét, az adatokkal kapcsolatos érdemi döntéseket. A G-art Média Kft. a hatályos jogszabályi előírásokat: Info tv; Európai Unió Adatvédelmi rendelete (GDPR) betartva a Megbízó nevében elvégzi az álláshirdetésre jelentkezők adatainak gyűjtését, a megfelelő technikai háttér biztosításával.

Az együttműködés során a személyes adatokat egymástól függetlenül, a maguk minőségében rájuk háruló felelősséggel Felek saját adatvédelmi eljárásrendjük szerint kezelik. 

Megbízó gondoskodik az Adatkezelési tájékoztató honlapján történő elhelyezéséről, a G-art Média Kft. gondoskodik a Megbízó Adatkezelési tájékoztatójának a jelentkezési űrlapba történő beágyazásáról. 

A G-art Média Kft. szavatolja, hogy a hirdetésre jelentkezőknek a semmilyen módon üzenetet nem küld és a jelentkezőkkel a kapcsolatot fel nem veszi.

A G-art Média Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy: 

 • Az álláshirdetésekre önként jelentkező természetes személyek adatait az Info tv. és a GDPR előírásának megfelelően, az adatkezelési célt szem előtt tartva, tisztességesen és törvényesen gyűjti az Adatkezelő nevében.
 • A jelentkezők adatait a kizárólag a toborzás lezárásáig tárolja. A szerződésben foglalt garancia teljesítését követően emlékezteti a Megbízót arra, hogy importálja a jelentkezők adatait – mivel azok kizárólag a Megbízó tulajdonát képezik-, ezt követően törli a személyes adatokat.
 • A toborzási kampány során kivitelezői az adatokat kizárólag a szerverén, digitális formában, felhasználó név és jelszó engedéllyel érhetik el, azokról sem letöltést, sem nyomtatást nem végezhetnek. 
 • A G-art Média Kft. komplex szolgáltatásnyújtása során az alábbi Adatfeldolgozókkal működik együtt:
 1. Facebook Ireland Ltd. 4. Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland A Facebook hirdetéskezelő rendszer használata a felhasználók elérésére nyújt lehetőséget, a felhasználók által elfogadott feltételeknek megfelelően. Az Adatkezelő megbízásából történő hirdetések készítése során a kivitelező személyazonosításra nem alkalmas demográfiai adatok alapján készít célzott, a felhasználók érdeklődésének megfelelő hirdetések a hirdetési irányelvek betartásával. Az álláshirdetések kizárólag azokat a facebook felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a facebook számára felhasználhatóvá tették az adataikat. A facebook garantálja, hogy a szükséges szerződéses kötelezettségeket a GDPR-nek megfelelően módosította.
 2. LinkedIn Corporation 605 W Maude Ave; Sunnyvale, California 94085. Ezen a platformon jellemzően mérnöki, informatikai szakemberek részére készítünk célzott hirdetéseket a regisztrált felhasználók részére. Az álláshirdetések kizárólag azokat a felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a LinkedIn  számára felhasználhatóvá tették az adataikat.
 3. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA A Google Online Excel táblázat használatával a hirdetésekre önként jelentkező személyek által megadott  adatokat időbeli késedelem nélkül, már a jelentkezés pillanatában látja a Megbízó. Gmail levelezés, Google Drive.
 4. Simon László Erik. E.V. (5900 Orosháza, Huba u. 1/6.) -programozási, kivitelezési feladatok ellátása.
 5. Viacom Informatikai Kft. Budaörs, Ipartelep u. 13-15. – Szerverszolgáltató.

II. Online Marketing üzletág Adatkezelése

I. A g-art.hu oldalon Online Marketinggel kapcsolatban ajánlatot vagy tájékoztatást kérő  kis- és közép vállalatok Kapcsolattartóként megjelölt munkatársainak személyes adatai vonatkozásában történő adatkezelés 

 I/1.Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre

Az Online marketing szolgáltatással kapcsolatban kezelt Adatbázis forrásai a következők:

 1. a g-art.hu weboldalon együttműködést kezdeményező kis- és középvállalatok vezetőinek vagy alkalmazottainak az űrlap kitöltése során Önként megadott Személyes adatai. 

A Tulajdonos kérésének megfelelően a lehető legkevesebb adatot kérjük be azoktól, akik szeretnének az g-art.hu weboldalon cégük/munkáltatójuk képviseletében eljárva tájékoztatást, valamint  egyedi ajánlatot kérni. 

Ennek megfelelően a kezelt személyes adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. Marketing koferenciákon, üzleti reggeliken és egyéb rendezvényeken a G-art Média Kft. Ügyvezetője (Nagy Gábor) vagy valamely munkatársa által személyesen megismert, Érintettektől kapcsolatfelvétel okán kapott névjegykártyák tulajdonosainak adatai. A névjegykártyákból Google címtárba felvitt, és  ott biztonsággal kezelt adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. Partneri ajánlásokból e-mail megkereséssel kapcsolatfelvételt kezdeményező Személyek adatai. 

A kezelt adatok köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

 1. Korábbi üzleti kapcsolat során szerződéses jogviszony létrejöttekor a Megbízók által kapcsolattartásra megjelölt személyek adatainak köre:

Név

e-mail cím

Telefonszám

A G-art Média Kft. ügyfelei az online marketing szolgáltatás tekintetében jogi személyek. 

A jogi személyekkel kapcsolatos ügyletek azonban természetes személyek adatait is érintik. 

A fent felsorolt esetek bizonyos részében az ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező Érintettek – Kapcsolattartóként működnek közre az ajánlatkérés, szerződéselőkészítés során.

Előfordul ugyanakkor, hogy az Érintettek nem az aláíró felek, a Szerződéses jogviszony létrejöttéhez közvetlenül nem kapcsolódnak.

I/2. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés  célja, hogy a G-art Média Kft. online marketing szolgáltatása iránt érdeklődő, és ezt tevőlegesen -ajánlatkérés, névjegykártya átadás, e-mail megkeresés- is megerősítő Érintettekkel mind a G-art Média Kft., mind az Érintettek számára kedvező kimenetelt ígérő együttműködéssel kapcsolatos ajánlatadás; tájékoztatás; szerződés előkészítés; és szerződés teljesítés megvalósuljon.

Az Érintett által megadott adatok nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. Ugyanakkor az Érintett által képviselt Cégnek és magának az Érintettnek is komoly segítséget nyújthat Cége hatékony marketingjének  kialakításában a G-art Média Kft. által felkínált online marketingi szolgáltatás. 

Éppen ezért az Érintettek részéről önként a G-art Média Kft. rendelkezésére bocsátott adatok korai törlésével a két fél között létrejövő üzleti kapcsolat lehetőségét lehetetlenítenénk el.

Érdekmérlegelési Vizsgálat lefolytatásával a G-art Média Kft. és az Érintettek által képviselt kis- és közép Vállalatok érdekeinek összevetése során arra az álláspontra jutottunk, hogy a Vállalati Vezetőktől, vagy azok alkalmazottaitól tudomásunkra jutott személyes adatok kezelése nélkül mindkét -az üzleti kapcsolat létrejöttében érdekelt- fél hátrányos helyzetbe kerülne. 

Mind a G-art Média Kft.-nek mind az Érintetteknek lényeges és egyértelmű érdeke, hogy  a megfelelő biztonsági intézkedések mellett az Adatkezelő az Érintettek által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat továbbra is kezelje, szolgáltatásáról és az együttműködés lehetőségeiről tájékoztatást nyújtson. 

Az Érdekmérlegelési Vizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy a G-art Média Kft. által személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapuló adatkezelésnek tekinthető.

I/3. Az adatkezelés időtartama Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.

Ha az Érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

I/4. Adatbiztonság, alkalmazott cookiek

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive –  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még egyértelműbbé.

Honlapunk magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében sütiket használunk. 

A sütiket önmagában semmilyen módon nem képesek a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak.

 • A rendszer cookiek alkalmazásának célja, hogy Ön zökkenőmentesen böngészhessen,  érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart. 
 • Google Analytics cookiek alkalmazásának célja, hogy a honlapunk látogatói forgalmáról tájékoztasson minket (pl. napi látogatások). Az automatikusan rögzített IP címeket 24 hónapig tárolja. A cookiet számítógépéről bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookiek alkalmazását tiltsa. 

I/5. Adattovábbítás

A Kűlső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják;
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak;
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják;.
 • Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket.

A G-art Média Kft. az Érintett Személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41
 • az ügyfélkezelő rendszert biztosító MiniCRM  Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Adószám: 23982273-2-42
 • projekt menedzsment rendszert biztosító Trello, Inc. 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006 USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, 
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics

I/6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak.

Nem célunk a honlapunk látogatóinak beazonosítása ezért ne végzünk profilozást.

I/7. Az Ajánlatkérő űrlapon a személyes adatok megadása nem kötelező

Az Ajánlatkérő űrlap úgy  is kitölthető, hogy az Ajánlatkérő nem adja meg teljes nevét, valamint személyére következtethető e-mail cím helyett céges e-mail címet; magán telefonszám helyett pedig céges telefonszámot közöl.

I/8. Az Érintett jogai

 • Az átláható tájékoztatás joga: 

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.

 • Hozzáférés joga:

Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani. 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.

 • Az elfeledéshez való jog: 

Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.

 • Információs önrendelkezéshez való jog:

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni!

 • Bírósághoz fordulás joga:

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 • Panasztevés joga:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

II. A G-art Média Kft.-t Online Marketinggel megbízó  kis- és közép vállalatok Kapcsolattartóként megjelölt munkatársainak személyes adatai vonatkozásában történő adatkezelés 

II./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre

A G-art Média Kft-t Vállalkozási szerződés keretein belül megbízó Vállalatok a gördülékeny együttműködés elősegítése érdekében egy- esetenként több – kapcsolattartó személy adatait is közlik az alábbiak szerint: 

Név

e-mail cím

Telefonszám

II/2. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés  célja, a folyamatos kapcsolat fenntartása a Megbízó Kapcsolattartójával annak érdekében, hogy visszajelzései alapján az Online Marketing szolgáltatás a legmagasabb színvonalon működjön. 

Az Érintett Kapcsolattartók adatai nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

II/3. Az adatkezelés időtartama 

Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

II/4. Adatbiztonság

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive –  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még egyértelműbbé.

II/5. Adattovábbítás

A külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják;
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak;
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják;.
 • Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket.

A G-art Média Kft. a Kapcsolattartó személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41 
 • a könyvelést végző NBD Consulting Kft.3900 Szerencs, Kassa utca 10/2. adószám: 11587345-2-05
 • az ügyfélkezelő rendszert biztosító MiniCRM  Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Adószám: 23982273-2-42
 • projekt menedzsment rendszert biztosító Trello, Inc. 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006 USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, 
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics 

II/6. Automatizált döntéshozatal

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak.

II/7. A Szerződésben, vagy az együttműködés indítása során a személyes adatok megadása nem kötelező

Nem szükséges, hogy akár a Megbízó, akár maga a Kapcsolattartó megadja teljes nevét, valamint személyére következtethető e-mail cím helyett céges e-mail címet; magán telefonszám helyett pedig céges telefonszámot is közölhet a Szerződésben.

II/8. Az Érintett jogai

 • Az átláható tájékoztatás joga: 

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.

 • Hozzáférés joga:

Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani. 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.

 • Az elfeledéshez való jog: 

Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.

 • Információs önrendelkezéshez való jog:

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni!

 • Bírósághoz fordulás joga:

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 • Panasztevés joga:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

III. A G-art Média Kft.-t Online Marketinggel megbízó  kis- és közép vállalatok hirdetéseire önként jelentkező személyek adatai vonatkozásában történő adatfeldolgozás

A G-art Média Kft. az Online Marketing szolgáltatása során jellemzően online hirdetések tervezésével, kivitelezésével, támogatja Megbízói marketingjét. Amennyiben a Megbízó Jelentkezési űrlap készítését is kéri, azt a hatályos jogszabályi előírásokat betartva elkészíti.

Az Online Marketing kampány során a két Fél között létrejött Vállalkozási szerződésnek megfelelően a Megbízó Adatkezelői, a G-art Média Kft. Adatfeldolgozói minőségben kezeli a jelentkezők adatait. 

Megbízó határozza meg az adatkezelés célját, idejét, az adatokkal kapcsolatos érdemi döntéseket.

A G-art Média Kft. a hatályos jogszabályi előírásokat: Info tv; Európai Unió Adatvédelmi rendelete (GDPR) betartva a Megbízó nevében elvégzi a hirdetésekre jelentkező érdeklődők adatainak gyűjtését, a megfelelő technikai háttér biztosításával.

Az együttműködés során a személyes adatokat egymástól függetlenül, a maguk minőségében rájuk háruló felelősséggel Felek saját adatvédelmi eljárásrendjük szerint kezelik. 

A Megbízó gondoskodik az Adatkezelési tájékoztató honlapján történő elhelyezéséről, A G-art Média Kft. gondoskodik a Megbízó Adatkezelési tájékoztatójának a jelentkezési űrlapba történő beágyazásáról. 

A G-art Média Kft szavatolja, hogy a hirdetésre jelentkezőknek semmilyen üzenetet nem küld és a jelentkezőkkel a kapcsolatot fel nem veszi.

A G-art Média Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy: 

 • A hirdetésekre önként jelentkező természetes személyek adatait az Info tv. és a GDPR előírásának megfelelően, az adatkezelési célt szem előtt tartva, tisztességesen és törvényesen gyűjti az Adatkezelő nevében. A jelentkezők adatait a kizárólag a kampány lezárásáig tárolja. A teljesítést követően emlékezteti a Megbízót arra, hogy importálja a jelentkezők adatait – mivel azok kizárólag a Megbízó tulajdonát képezik-, ezt követően törli a személyes adatokat.
 • A marketing kampány során kivitelezői az adatokat kizárólag a szerverén, digitális formában, felhasználó név és jelszó engedéllyel érhetik el, azokról sem letöltést, sem nyomtatást nem végezhetnek.

 

 • A G-art Média Kft. komplex online marketing szolgáltatásnyújtása során az alábbi Adatfeldolgozókkal működik együtt:
 1. Facebook Ireland Ltd. 4. Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland A Facebook hirdetéskezelő rendszer használata a felhasználók elérésére nyújt lehetőséget, a felhasználók által elfogadott feltételeknek megfelelően. Az Adatkezelő megbízásából történő hirdetések készítése során a kivitelező személyazonosításra nem alkalmas demográfiai adatok alapján készít célzott, a felhasználók érdeklődésének megfelelő hirdetések a hirdetési irányelvek betartásával. A hirdetések kizárólag azokat a facebook felhasználókat érik el, akik egyértelmű döntéssel a facebook számára felhasználhatóvá tették az adataikat. A facebook garantálja, hogy a szükséges szerződéses kötelezettségeket a GDPR-nek megfelelően módosította.
 2. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA A Google Online Excel táblázat használatával a hirdetésekre önként jelentkező személyek által megadott  adatokat időbeli késedelem nélkül, már a jelentkezés pillanatában látja a Megbízó. Gmail levelezés, Google Drive.
 3. Simon László Erik. E.V. (5900 Orosháza, Huba u. 1/6.) -programozási, kivitelezési feladatok ellátása.
 4. Viacom Informatikai Kft. Budaörs, Ipartelep u. 13-15. – Szerverszolgáltató.

 

III. Honlapkészítési tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés a Kapcsolattartóként megjelölt munkatársak személyes adatainak vonatkozásában

II./ 1. Az Adatok forrása és a kezelt adatok köre

A G-art Média Kft-t 2018-tól már nem vállal honlapkészítéssel kapcsolatos új megbízásokat. 

Korábban jellemzően partneri ajánlásokból érkeztek megkeresések. 

Vállalkozási szerződés keretein belül a megbízó Vállalatok a gördülékeny együttműködés elősegítése érdekében egy – esetenként több – kapcsolattartó személy adatait is közölték az alábbiak szerint: 

Név

e-mail cím

Telefonszám

II/2. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés  célja, a folyamatos kapcsolat fenntartása a Megbízó Kapcsolattartójával annak érdekében, hogy az elkészített honlapok tartalmának frissítése zökkenőmentes legyen. 

Az Érintett Kapcsolattartók adatai nem minősülnek különös adatoknak, a G-art Média Kft-nél történő biztonságos megőrzésük nem jár kiemelt kockázattal, és visszaélési lehetőségekkel. 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

II/3. Az adatkezelés időtartama 

Az Érintett utolsó visszajelzésétől számított 3 év.

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

II/4. Adatbiztonság

Adatkezelési incidensek megakadályozásáért jelszóval és tűzfallal védett eszközöket használunk. Az adatokat kizárólag magas biztonságú felhő alapú rendszerekben tároljuk -nem mentjük sem számítógépeinkre, sem telefonjainkra, vagy egyéb mobil adathordzókra. pl. pendrive –  ezzel is csökkentve az adatok elvesztésének, ellopásának, jogosulatlan felhasználásának kockázatát. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek meghatározával tettük még egyértelműbbé.

II/5. Adattovábbítás

A külső szolgáltatók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.  A személyes adatokat:

 • Saját céljaikra fel nem használják;
 • Adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak;
 • A Személyes adatokat rájuk vonatkozó Info tv. és GDPR szabályozás szerint, szigorú titoktartási kötelezettség mellett tárolják;.
 • Mindegyik szolgáltató gondoskodik azon biztonsági funkciókról, amelyek folyamatosan védik az adatokat és azonnal észlelni tudják a biztonsági fenyegetéseket.

A G-art Média Kft. a Kapcsolattartó személyek adatait az alábbi Adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a tárhelyszolgáltató Viacom Informatikai Kft. 2225 Üllő, Gyár utca 8. Adószám: 13810359-2-13
 • az elektronikus számlázást biztosító KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.; adószám: 13421739-2-41 
 • a könyvelést végző NBD Consulting Kft.3900 Szerencs, Kassa utca 10/2. adószám: 11587345-2-05.
 • az ügyfélkezelő rendszert biztosító MiniCRM  Zrt.1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Adószám: 23982273-2-42
 • projekt menedzsment rendszert biztosító Trello, Inc. 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006 USA
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Web analítika, email, dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció, 
  • Google Drive
  • Google Docs
  • Google Analytics 

II/6. Automatizált döntéshozatal 

A G-art Média Kft. az Érintett személyek adatait nem veti alá automatizált döntéshozatalnak.

II/7. Az Érintett jogai

 • Az átláható tájékoztatás joga: 

Az Érintettnek joga van tájékoztatást kérni az adatkezelés körülményeiről valamint az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az Érintett tájékoztatást kér azt az Adatkezelő 30 napon belül köteles megtenni.

 • Hozzáférés joga:

Az Érintett bármikor kérhet az adatairól másolatot, amit az Adatkezelőnek a rendelkezésére kell bocsátani. 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy adatait az Adatkezelőtől kérésére megkapja, valamint kérésére az Adatkezelő más Adatkezelőhöz továbbítsa.

 • Az elfeledéshez való jog: 

Az Érintettnek joga van kérni az adatainak törlését. Törlési kérelem beérkezése esetén az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt gondoskodik az adatok törléséről és arról, hogy az adatok az Adatfeldolgozók rendszeréből is törlésre kerüljenek.

Ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Az Adatkezelő az Érintett beazonosítását követően gondoskodik az adatkezelés korlátozásáról és utasítja erre az Adatfeldolgozókat is.

 • Információs önrendelkezéshez való jog:

Kérjük az Érintettet, hogy amennyiben információs önrendelkezési joga gyakorlásával kíván élni, kérelmét az adatvedelem@onlinetoborzas.hu e-mail címre vagy a G-art Média Kft. 3900 Szerencs, Nagyvárad köz 8. címre szíveskedjen megküldeni!

 • Bírósághoz fordulás joga:

Ha az Érintett a jogainak megsértését tapasztalja bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 • Panasztevés joga:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

a.Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

b.Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

c.Honlap: www.naih.hu

d.Telefon: +36 (1) 391-1400

e.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Adatbiztonsági intézkedések részletes bemutatása

A G-art Média Kft. munkatársai és külső Adatfeldolgozóként közreműködő alvállalkozói tekintetében:

A G-art Média Kft.

■ az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés,  jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

■ a személyes adatokat  bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal és alvállalkozókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan  titoktartási kötelezettséget ír elő, 

■ a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.,

■ az informatikai rendszereket tűzfallal védi,  és vírusvédelemmel látja el, és az alvállalkozóktól is megköveteli ezen intézkedéseket.

■ az elektronikus adatgyűjtésre kidolgozott rendszere megfelel az adatbiztonság követelményeinek. Biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van, 

■ a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről, 

■ biztosítja  az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. 

■ A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes munkavállalók és alvállalkozók férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva tartja. 

Látogatói adatkezelés az onlinetoborzas.hu-n  és a g-art.hu-n

A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Az általános elterjedt  internetes gyakorlatnak megfelelően a G-art Média Kft.  is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor  az egy webhelyet keres fel.

A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A G-aer Média Kft. honlapja használata során a látogatóról,  illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  A látogató visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A  weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A G-art Média Kft. onlinetoborzas.hu és g-art.hu honlapján alkalmazott sütik:

 1. Munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. 

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

 1. Hozzájárulást igénylő sütik: 

Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a G-art Média Kft. megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.  A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A G-art Média Kft. a Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségei teljesítése céljából  kezeli a vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok 

az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel. 

 1. Munkavállalói adatok kezelése

A G-art média Kft. ügyelve a GDPR 5. cikkében nevesített adattakarékosság elvére az alábbi adatokat tartja nyilván munkavállalóiról:

 • Kifizetői adatkezelés

 

A G-art Média Kft. a törvényben előírt adó és járulékkötelezettségei teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása,  bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli munkavállalói adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.)  kapcsolatban áll. 

A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből:  a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). 

 A személyes adatok tárolásának időtartama a munkaviszony megszünését követő 3 év.  

A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a G-art Média Kft. átadja a munkavállaló személyes adatait a könyvelést és bérszeámfejtést végző alábbi adatfeldolgozónak: NBD Consulting Kft.  Ehhez az adattovábbításhoz a munkavállaló hozzájárulása nem szükséges. 

 1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1)  A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

(2) A munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

 1. név
 2. születési név,
 3. születési ideje, 
 4. anyja neve,
 5. lakcíme, 
 6. állampolgársága, 
 7. adóazonosító jele, 
 8. TAJ száma,
 9. telefonszám,

10.e-mail cím,

11.bankszámlaszáma,

12.munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

 1. munkakör,
 2. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 3. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 4. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai.

Új munkavállaló felvétele során a G-art Média Kft. közli az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul. 

VI. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens fogalma

(1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.) 

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése,  személyes adatok nem biztonságos tárolása, adatok nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése. 

Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása  

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások  betartása a G-art Média Kft. vezetőjének feladata. 

(2) Amennyiben munkatársak vagy alvállalkozók a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul  értesíteniük kell a G-art Média Kft. vezetőjét. 

(3) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a G-art Média Kft. vezetője haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, a kökvetkezők szserint:

Azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani: 

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 
 3. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, 
 4. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét, 
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

(4) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén  az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

(1) Az  adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: 

 1. a)  az érintett személyes adatok körét, 
 2. b)  az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 
 3. c)  az adatvédelmi incidens időpontját, 
 4. d)  az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, 
 5. e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, 
 6. f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.  

Adatfeldolgozói minőségében a G-art Média Kft. vezetője adatvédelmi incidens esetén az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíti az Adatkezelőt, szerződéses kötelezettségének megfelelően. Az incidens bejelentéséről az Adatkezelő gondoskodik.

Adatkezelői minőségében a G-art Média Kft. vezetője az incidensről való értesülést, és az incidens körülményeinek kivizsgálását követően 72 órán belül bejelenti az esetet a felügyeleti hatóságnak.

Fogalmi meghatározások a 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. különleges adat:
 4. – a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 5. – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 
 • Európai Unió 2016/679 Adatvédelmi rendelete (GDPR)

 

1.sz. melléklet

Személyes adatok kezelése elleni tiltakozási kérelem

Az Európai Unió 2016/679 Adatvédelmi rendelete (GDPR) 12-23. cikkeiben foglaltak szerinti

jogommal élve tiltakozom a személyes adataim kezelése ellen.

 

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

e-mail cím, telefonszám

 

2.sz. melléklet

 

Személyes adatok törlése iránti kérelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti

jogommal élve kérem a személyes adataim törlését.

Az érintett neve:

………………………………………………………………………………………………….

Az érintett beazonosításához szükséges további adatok 1 :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Kelt: …………………………………… ………………………………………….

 

Aláírás

 

1 az azonosításhoz szükséges az adatkezelő által kezelt személyes adat pl.

e-mail cím, telefonszám

 

 

3.sz. melléklet

 

G-art Média Kft. Adatvagyon

Tárolt személyes adatok felsorolása:

Honnan gyűjtöttük Őket:

Mi volt a gyűjtésükkel a célunk?

Hol tároljuk Őket jelenleg?

Meddig akarjuk tárolni?

Milyen jogalapon tároljuk őket?

Melyik adatokhoz kinek van hozzáférése?

Vannak-e jogosultsági szintek?

Van-e olyan adatkör törlendő, mert elavult?

A G-art Média Kft. kijelenti, hogy kiskorúaktól adatokat -tevékenysége jellegéből adódóan- nem kér be és  nem tárol ilyen jellegű adatokat.

4.sz. melléklet

Adatvédelmi Incidens nyilvánartó lap

 • esemény

 

 

Dátum, időpont 
Incidens leírása
Érintettek csoportja és száma
Valószínűsíthető következmények az érintettekre nézve
Hatósági tájékoztatás történt-e / mikor
Az adat alanyok tájékoztatása szükséges-e, ha igen, mikor milyen formában történt ez meg
A hasonló incidens jövőben elkerüléséhez tett intézkedések 

 

 • esemény

 

 

Dátum, időpont 
Incidens leírása
Érintettek csoportja és száma
Valószínűsíthető következmények az érintettekre nézve
Hatósági tájékoztatás történt-e / mikor
Az adat alanyok tájékoztatása szükséges-e, ha igen, mikor milyen formában történt ez meg
A hasonló incidens jövőben elkerüléséhez tett intézkedések